Longdo Flood คืออะไร

Longdo Flood เป็น web สำหรับดูสภาพการน้ำท่วมในประเทศไทยล่าสุดแบบง่าย โดยมีข้อมูลจากหลายๆ แหล่งมาประกอบกันดังต่อไปนี้

ต้องการร่วมรายงานเหตุการณ์ต้องทำอย่างไร

ทำได้ 2 วิธี